Naše nabídka na vedení mzdové agendy zahrnuje nejen standardní činnosti, ale vzhledem k tomu, že pracujeme se svým vlastním softwarem, jsme schopni zajistit i nestandardní výstupy a jejich změny podle požadavků objednavatele (včetně elektronických výstupů ve formátu definovaném objednatelem).

Nabízíme standardně

- vedení všech potřebných údajů pro zpracování mezd (potřebné osobní údaje zaměstnanců, informace o odpracované době, čerpání dovolených, dočasných pracovních neschopnostech, daňových náležitostech, příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění či životní pojištění, srážkách ze mzdy vč. srážek za stravenky, mobilní telefony, pohonné hmoty atd.)
- výpočet mezd
- zajištění podkladů pro výplatu mezd včetně tisku diskrétních výplatních lístků
- zajištění podkladu pro odvody daní, povinného pojistného a převodu na účty zaměstnanců
- příkazy k úhradě, resp. soubor pro internetové bankovnictví
- zajištění podkladů pro účetnictví
- vedení mzdových a evidenčních listů
- zajištění podkladů pro vystupující zaměstnance (zápočtový list, potvrzení o příjmech a zálohách na daně atd.)
- vystavování potvrzení na žádost zaměstnance
- zpracování roční uzávěrky (roční mzdové listy, roční zúčtování daní z příjmu, agenda daňových prohlášení, RELDP atp.)
- pokud k tomu poskytne klient zmocnění, nabízíme jeho zastupování při styku se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem v oblasti povinného pojistného, důchodového zabezpečení a daní ze závislé činnosti, odesílání měsíčních a ročních přehledů a výkazů, RELDP, účast při kontrolách ze strany těchto orgánů.
- administrativní zajištění přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, zaměstnanců na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, včetně přihlašování u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
- vedení evidence o zaměstnancích včetně požadovaných statistických výkazů
- administrativní zajištění rozvázání pracovního poměru včetně odhlašování u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
- další výstupy týkající se mzdové i personální agendy dle dohody s klientem

Další služby (účtované samostatně) po dohodě s klientem

- například zasílání výplatních lístků na mailové adresy zaměstnanců, odesílání výplat přes náš/externí bankovní účet apod.
- vyřizování běžné mzdové agendy s Vašimi zaměstnanci náším pracovníkem (potvrzování výše příjmů pro sociální dávky, pro půjčku, pro ručení třetí osobě, shromažďování podkladů pro výpočet mezd, neschopenky, agenda daňových prohlášení - podpisy při nástupu a na začátku roku, shromažďování podkladů k daňovému zúčtování, podpisy na ELDP atd.)
- nabízíme pro operativní styk v těchto záležitostech provozovat ve Vašich prostorách "úřední hodiny" v rozsahu cca 1 až 2 hodin týdně.
- nabízíme speciální zpracování mezd pro všechny pracovníky nebo jen pro vybranou skupinu pracovníků (manažerů) pro utajení individuální výše příjmů včetně odděleného vedení podkladů a výstupů z mezd, včetně archivace těchto materiálů u zhotovitele a na základě individuálních žádostí pracovníků z této skupiny zasílání čistých mezd na jejich účty přes náš vlastní účet (z účtu objednatele tyto mzdy budou poukázány na zmíněný účet zhotovitele jako jedna částka)

Cena výše uvedených služeb je odvozována od zpracovávaného počtu zaměstnanců objednatele a podle dohodnutého rozsahu služeb (od zpracování mezd na základě podkladů kompletně připravených organizací až po komplexní vedení mzdové i personální agendy včetně jednání na úřadech - FÚ, PSSZ, ZP .. a vedení archivu).

Využijte výhod externího vedené mzdové agendy a nechte tyto starosti na nás !

I pro Vás máme jistě zajímavou nabídku jak zefektivnit a zlevnit zpracovávání Vaší mzdové agendy za dobrou cenu. Pro výpočet ceny pro Váš aktuální model se na nás obraťte !

Copyright © 2011 SoftStudio. Všechna práva vyhrazena.