Pro koho pracujeme ...

Mezi naše dlouhodobé klienty pro něž zpracováváme mzdy, patří např. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., ČSOB Penzijní fond PROGRES, a.s., Dun & Bradstreet s.r.o., Česká kapitálová informační agentura, a.s., ČP Direct, a.s., CLUB Hotel Praha - Průhonice, s.r.o., ABO Servis, s.r.o. a další ...

Pro zpracování mezd i vedení personálních údajů používáme vlastní software, který též dodáváme dalším klientům. Zkušenosti s vlastním zpracováním mzdové agendy se odráží ve vysoké flexibilitě a funkčnosti tohoto software, který je vždy aktuální a plně připraven zpracovávat mzdovou agendu podle posledních aktuálních pravidel a zákonů.

... a jak jsou s námi naši zákazníci spokojeni

Zákazníci využívající outsourcing mezd

"Při dlouhodobé spolupráci s firmou SoftStudio oceňujeme zejména spolehlivost při zpracování mzdové agendy a flexibilnost při řešení nestandardních požadavků."
RNDr. Zuzana Uxová, Ředitelka, PF Progres, a.s."Se společností SoftStudio spolupracujeme již řadu let a jsme s jejich službami maximálně spokojeni. Mzdy jsou zpracovávány rychle a bez chyb. Pracovníci firmy SoftStudio jsou vstřícní a ochotní pomoci s jakýmkoliv problémem. Důkazem toho je i fakt, že při žádné z mnoha kontrol státních institucí nebyly nalezeny v našem mzdovém účetnictví žádné nesrovnalosti."
Eva Hlaváčková, Senior Accountant, Dun & Bradstreet, spol. s r.o."Vaše společnost SoftStudio nám dlouhodobě poskytuje své služby v oblasti vedení mzdové agendy a služeb bezprostředně souvisejících. Chtěl bych za společnost IMOB a.s. vyjádřit plnou spokojenost s kvalitou těchto služeb, které jsou zabezpečovány rychle a na vysoké odborné úrovni. Svědčí o tom i fakt, že kontroly prováděné ze strany Finančního úřadu, Správy sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny v průběhu naší spolupráce proběhly vždy úspěšně."
Ing. František Hamáček, Ředitel, IMOB, a.s."Firma Softstudio nám zpracovává mzdovou agendu již více než 10 let k naší naprosté spokojenosti. Požadavky řeší promptně, svědomitě a s náležitou odbornou péčí. Vstřícný přístup a dodržování dohodnutých termínů je pro ně samozřejmostí. Velmi oceňujeme také spolehlivost a příjemné vystupování.“
Ing. Ivana Hybnerová, Finanční ředitelka, ČP DIRECT, a.s.


Zákazníci, kteří zpracovávají mzdy pomocí aplikace SoftStudio MZDY

"Již více jak 10 let používáme program MZDY od SoftStudia a jsme s ním velmi spokojeni pro jeho pružnost vzhledem k častým změnám zákonů, kvůli rychlému a kvalitnímu servisu autorů, včasným aktualizacím a přizpůsobování programu našim požadavkům. Také jeho ovládání je přehledné, možnost provázanosti s jinými programy na vstupní data a také s programy pro následné zpracování dat – banky, portál veřejné správy, atd."
pí.Frišonsová, pí.Coufalová , Mzdové účetní, Dopravní podnik města Děčína, a.s."S programem MZDY jsem pracovala v DPML a.s. Liberec od 21.6.1994 do 31.12.2009. S tímto programem jsem byla spokojena velice, veškeré kontroly např. Finančí úřad,OSSZ,zdravotní pojišťovny byly vždy v pořádku a s pochvalou. Proto jsem se rozhodla od 11.1.2006 převzít tento program pro firmu Truhlářství a TANPA s.r.o.,zde veškeré kontroly proběhly s pochvalou."
Marie Tandlerová, Mzdová účetní, TANPA, spol. s r.o."Software MZDY používám 3 roky a jsem spokojena. Program splňuje veškeré požadavky, které naše společnost požaduje a vřele tento program doporučím dalším uživatelům."
Marie Šimčíková, HR manager, PROSTOR a.s.„Zpracovávám mzdové agendy svých klientů pomocí programu MZDY od firmy SoftStudio už více než dvacet let. Jsem velmi spokojená nejenom s programem, ale i s profesionálním přístupem firmy SoftStudio."
Jana Dittrichová, účetní"Program MZDYpoužíváme od vzniku naší firmy, tj. od roku 1993 a jsme velice spokojeni."
Ing.Tůma Václav, Jednatel
Šusová Růžena, Mzdová účetní
EPIGON A s.r.o. Mysletínská 360 Ledenice 373 11Copyright © 2011 SoftStudio. Všechna práva vyhrazena.