Základní informace o programu

Program MZDY byl vytvořen pro zpracování mezd v malých a středně velkých organizacích (do cca 1500 zaměstnanců). Jeho činnosti pokrývají naprostou většinu opakujících se výpočtových prací ve mzdových účtárnách, vytváří potřebné výstupy pro styk organizace s institucemi (správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem) a pomáhají vybavit zaměstnance doklady pro další zaměstnavatele, případně úřady práce. Pro vnitřní potřebu organizace je program schopen vytvářet řadu výstupů pro navazující účetnictví, pro sledování, vyhodnocování a plánování mzdových trendů, jak z hlediska odměňování zaměstnanců, tak i z hlediska vynaložených nákladů.

Mezi hlavní funkce programu patří

- výpočet mezd a jejich náhrad, náhrad při dočasné pracovní neschopnosti, povinného pojistného, daní (zálohové a jejich roční zúčtování, srážkové daně), příspěvku na penzijní připojištění, srážek za stravenky, pojištění odpovědnosti (Kooperativa)
- import dat z jiného systému (např. docházkového, nebo zakázkového)
- tisky výkazu nebo podkladu k výkazům pro instituce (správy sociálního zabezpečení - i v elektronické podobě, zdravotní pojišťovny, finanční úřady)
- tisk podkladu pro výpočet odvodu za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením
- tisk příloh k neschopenkám předávaným správě sociálního zabezpečení
- tisk sestav pracovních neschopností (měsíční, od počátku roku), nemocnost důchodců
- zajištění odvodu daní, povinného pojistného a ostatních plateb (převodu na účty zaměstnanců, příspěvku na penzijní připojištění atp.) ve formě příkazu k úhradě nebo souboru pro import do různých bankovních systémů
- tisk výplatních lístků v různém třídění a jejich rekapitulací
- vytvoření podkladů pro účetnictví včetně souboru pro import do účetního software
- tisk dokladů pro vystupující zaměstnance (potvrzení o zaměstnání, o zdanitelných příjmech)
- tisk mzdových listů
- vytvoření evidenčních listů důchodového pojištění, jejich tisk do formulářů nebo přenos elektronickou cestou
- tisk platových a mzdových výměrů
- tvorba výstupu pro statistická šetření (ISPV, ISP, statistické počty zaměstnanců, Nem-Úr 1-02 atd.)
- tisk různých sestav pro sledování mzdových nákladu na střediska, případně na zakázky
- tisk přehledu hrubých mezd, průměrných výdělků, odměn, prémií a bonusů
- tisk přehledu čistých mezd po čtvrtletích a od počátku roku
- tisk přehledu čerpání a zůstatku dovolených
- tvorba přihlášek a odhlášek do registru pojištěnců ČSSZ (i v elektronické podobě)
- tvorba přihlášek a odhlášek do registru pojištěnců jednotlivých zdravotních pojišťoven
- možnost zpracovávat až 100 různých organizací pod jednou instalací programu

Minimální technické požadavky

operační systém: Windows 98 a vyšší (XP, Vista, Windows 7)
prostor na pevném disku: 170 MB + 5 MB na každých 100 zaměstnanců ročně
monitor: minimální rozlišení obrazovky monitoru 800 x 600 bodů
paměť RAM: minimálně 128 MB
tiskárna: Windows kompatibilní

Vývoj

První uživatelé programu zahájili zpracování již v roce 1990. Od té doby program prošel nejednou přestavbou výpočtu daní, nemocenských dávek a sociálního i zdravotního pojištění, byly doplněny výstupy, které pomáhají mzdové účtárně téměř v každé oblasti její činnosti. S častými legislativními změnami držíme od té doby krok i díky tomu, že zpracováváme mzdy pro několik organizací, jsme účastni i kontrol ze strany SSZ, FÚ a zdravotních pojišťoven. Poznatky z této činnosti zapracováváme, pokud je to praktické a technicky možné, i do programu. Součástí licenční smlouvy je i údržba a upgrade, kde uživatelům programu zaručujeme jak aktualizaci podle platných právních předpisů, tak i modernizaci a doplňování o další vlastnosti a funkce.

Reference

Náš program je dostatečně variabilní, takže je používán v různých typech firem např. v dopravním podniku, v autoopravárenství, ve výrobních podnicích, firmách zabývajících se stavební činnosti, nebo v účetních firmách pro zpracování mezd svých klientů z nejrůznějších oborů činností, včetně např. rozpočtových organizací nebo restaurací. Přečtěte si názory uživatelů.

Licencování

V platné ceně licence, odvozované podle velikosti instalace je vždy zahrnuto i zaškolení obsluhy a konzultace telefonem resp. e-mailem a menší servisní zásahy (na zaslaných datech) v průběhu prvního roku používání programu klientem. V následujících letech pak za údržbu a upgrade (vč. aktualizace podle změn platných předpisů) účtujeme roční paušál. V této ceně jsou pak zahrnuty i běžné konzultace telefonem nebo e-mailem a menší servisní zásahy. Jsou možné i zásahy a rozsáhlejší úpravy většího rozsahu na individuální přání uživatele.

Aktuální platné ceny licencí Vám rádi sdělíme na vyžádání. Kontaktujte nás prosím !

Demoverzi Vám zašleme na vyžádání !

Copyright © 2011 SoftStudio. Všechna práva vyhrazena.